Publikace

Management udržitelného rozvoje území, část 1

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

Publikace se zabývá základní otázkou dlouhodobého urbanisticko-ekonomického rozvoje území. Autoři se zaměřili na klíčové otázky investování, na vztah území k technickému prostředí investice. Zabývají se otázkou použitelnosti modelů pro popis dynamických dějů s douhodobým působením infrastruktury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten