S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Knowledge and policy development in an enlarged European Union. The book explores how "territorial knowledge communities" contribute to the governance transformation and development of territory.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten