S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Rozbor udržitelného rozvoje území v kontextu územního plánování a příklady pro hospodářský a sociální pilíř

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Příklady indikace disparit v území založené na kvantitativních datech a využívající GIS analýzy. Podklady pro vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost a pro příznivé životní prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten