S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Current Issues and Development Strategies of Prague

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

City of Prague - current Issues and Development Strategies from a nearer point of view

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten