S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Možné postupy v aplikování principů a ukazatelů udržitelného rozvoje v územním plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Ing. arch. Vít Řezáč, doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

Článek vychází z ustanovení nového stavebního zákona a navrhuje sadu možných ukazatelů pro hodnocení a monitoring plánů, při využití nástrojů a procedur podle zákona. Tyto ukazatele jsou členěny do okruhů (1) udržitelná úroveň čerpání přírodních zdrojů včetně území a energie; (2) stabilita / dynamická rovnováha ekologických systémů; (3) udržitelná forma a udržitelná míra ekonomického rozvoje; (4) soudržnost mezi sociálními skupinami a regiony a sociální prostupnost; (5) snížení rizik dopadů přírodních katastrof a selhání infrastruktur. Ukazatele mohou být doplňovány tématy / okruhy problémů pro diskusi o udržitelnosti rozvoje ex ante (v plánech) a ex post.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten