S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Learning by doing: Co je jádrem výuky urbanisty - plánovače

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Co je jádrem výuky urbanisty - plánovače. Text vychází z konceptu plánování jako činnosti na pomezí mezi vědou a praktickou dovedností. Výuka plánovače je tedy hybrid mezi teorií a učením se z praktické činnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten