Publikace

Nástroje pro využití datového modelu územně plánovací dokumentace

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Ing. Filip Drda, Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.

Nástroje pro využití datového modelu územně plánovací dokumentace

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten