S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Nástroje pro využití datového modelu územně plánovací dokumentace

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.

Nástroje pro využití datového modelu územně plánovací dokumentace

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten