Publikace

Kriteria a indikátory udržitelného rozvoje pro územní plánování a jejich podpora technologiemi GIS

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten