S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vývoj vztahu hospodaření a rozvoje měst 1850-1938 na příkladu Českých Budějovic, Hradce Králové, Pardubic a Plzně

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Práce se zabývá vztahem mezi řízením a hospodařením měst a jejich rozvojem v období od poloviny 19. století do konce První Československé republiky v roce 1938. Jako případové studie jsou vybrána čtyři středně veliká česká města. Jejich zdroje a jejich využití v rozvojových politikách se porpvnávají s výstupy v podobě populačního vývoje a územního rozvoje. Na tomto základě je rozebírána dlouhodobá udržitelnost rozvoje, přestože sám pojem udržitelnosti ve zkoumaném období nebyl znám.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten