S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Hospodaření a rozvoj českých měst

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Vztah mezi hospodařením a investováním měst a jejich prosperitou, zobrazenou vývojem počtu obyvatel, rozvojem ekonomiky, stavebním ruchem a územním rozvojem. Posuzuje přitom míru ovlivnitelnosti prosperity města jeho rozpočtovou a investiční politikou ve vztahu k vnějším rámcům daným státní rozvojovou politikou, celkovou ekonomickou situací a dalšími, zejména "měkkými" faktory (například osobnosti ve vedení měst a v jejich ekonomice).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten