Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Suburbanizace a její sociální ekonomické a ekologické důsledky - vydaná jako sborník

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten