Publikace

Suistainable Growth and Life-Cycle in Regional Devolopment (Harmonisation of Engineering Activities with EU

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Dlouhé vlny a vývoj v regionech. Udržitelný rozvoj a jeho kriteria. Matematický model pro kvantitativní popis rozvoje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten