S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Urbanisierung und Regionalisierung in der Tschechischen Republik in der Trasformationsperiode

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Urbanisierung und Regionalisierung in der Tschechischen Republik in der Trasformationsperiode

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten