Publikace

Souvislosti a vazby strategického a územního plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Souvislosti a vazby strategického a územního plánování

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten