S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Souvislosti a vazby strategického a územního plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Souvislosti a vazby strategického a územního plánování

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten