Publikace

Strategie rozvoje Ralsko : Varianty a názory expertů

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten