Publikace

Urbanismus 2000 : Integrace do Evropy a postsociální stát

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten