Publikace

Nosné konstrukce I. Základy navrhování nosných konstrukcí

Ing. Tomáš Juranka, doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Skriptum je určeno pro studenty bakalářského studia Fakulty architektury ČVUT ke studiu povinného předmětu Nosné konstrukce I.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten