S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Popis nosné konstrukce

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Popis konstrukčního a nosného systému Müllerovy vily v Praze

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten