Publikace

Popis nosné konstrukce

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Popis konstrukčního a nosného systému Müllerovy vily v Praze

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten