Publikace

Humanizace zdravotnických staveb

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Humanizace zdravotnických staveb jako základní tendence při navrhování a rekonstrukci zdravotnických staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten