S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Humanizace zdravotnických staveb

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Humanizace zdravotnických staveb jako základní tendence při navrhování a rekonstrukci zdravotnických staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten