Publikace

Ke zdravotnickým stavbám - úvodník

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten