Publikace

Metodika komplexní identifikace a ochrany atributů hodnot historických města a veřejných prostorů pro záchranu a zachování jejich autenticity

JUDr. PhDr. Jiří Plos, doc. Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D., prof. Ing. arch. Jan Jehlík, Ing. arch. Vít Rýpar, Ing. arch. Tomáš Drdácký

Smyslem práce bylo vytvoření metodiky identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Kromě toho může být Metodika dále využívána při prezentaci hodnot historického urbanismu. Je založena na relativně komplexním hodnocení měst, inovativních metodách využívajících počítačově podporované zobrazovací techniky odpovídající mezinárodním standardům řízení měst za účasti veřejnosti. Významně tak doplňuje a obohacuje výstupy dalších projektů NAKI v oblasti historického urbanismu. Konkrétním cílem bylo formulovat a vymezit obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení rozvoje měst v rámci výkonů aktérů územního a stavebního rozvoje v rámci památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty specifikovaných urbánních/urbanistických jevů a atributů. Jinak řečeno, jde o specifikaci urbánních jevů a atributů s památkovým potenciálem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.