Publikace

Stavebné úpravy a prístavba základnej školy, Hovorčovice

doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

Recenze k publikované stavbě přístavby a dostavby základní školy..

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten