Publikace

Architektura dětem – podklady pro metodiku výuky architektury ve školách

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. MgA. Zuzana Zbořilová, Ing. arch. Mirjana Petrik, Ph.D.

Podklady pro metodiku k výuce architektury na základních školách a pro další volnočasové aktivity s dětmi. Na základě této metodiky se děti naučí vnímat architekturu a veřejný prostor jako důležitou součást kultury, pochopí souvislosti vývoje města, ve kterém žijí a co má vliv na to, jak se člověk ve městě cítí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.