S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Architektura dětem – podklady pro metodiku výuky architektury ve školách

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. MgA. Zuzana Zbořilová

Podklady pro metodiku k výuce architektury na základních školách a pro další volnočasové aktivity s dětmi. Na základě této metodiky se děti naučí vnímat architekturu a veřejný prostor jako důležitou součást kultury, pochopí souvislosti vývoje města, ve kterém žijí a co má vliv na to, jak se člověk ve městě cítí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten