Publikace

Prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. Jan Tomandl

Cílem článku je ukázat rozdílné potřeby osob s Parkinsonovou chorobou a vliv architektonického a materiálového řešení na jejich orientaci a soběstačnost v prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten