S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. Jan Tomandl

Publikace si klade za cíl uspořádat poznatky a představit příklady řešení prostoru vhodného pro osoby trpící Parkinsonovou chorobou, jako jednou z poměrně rozšířených nemocí zasahující pohybový aparát i psychiku člověka.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten