S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Humanizing trends in buildings for health and social care

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. Pavel Lupač

The term "humanization of health and social services" is very broad and it naturally includes the construction and reconstruction of buildings for health and social care. The meaning of humanization signifies that the relation to a man is central to the term.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten