Publikace

Budovy bez bariér - návrhy a realizace

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. Pavel Lupač

Publikace reaguje na vyhlášku č. 398/2009 Sb. z 5.listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, upozorňuje na některé její podstatné části a okomentovává je tak, aby si každý čtenář mohl ujasnit, jak vzniká kvalitní návrh prostředí respektující potřeby všech členů společnosti, do které neodmyslitelně patří také osoby s omezenou schopností pohybu či osoby se smyslovým nebo mentálním handicapem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten