Publikace

Zásady navrhování interéru hospice, popis projektu interéru hospice v Chrudimi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten