S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Nejde o estetiku a formu, ale o etiku

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Z laudatia prof. Ladislava Lábuse, Hon. FAIA, děkana Fakulty architektury ČVUT - pocta Miroslavu Šikovi - čestný titul doctor honoris causa.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten