S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Dějiny výuky architektury na ČVUT. Kritické zhodnocení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten