Publikace

Umění rekonstrukce - Edisonova transformační stanice

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Článek v časopisu o rekonstrukci Edisonovy transformační stanice v Praze 1 od Ladislava Lábuse.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten