Publikace

Rozhovor, Hotel Karlov, Vila v Řevnicích, Vila v Nespekách

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Rozhovor s architektem Ladislavem Lábusem o jeho projektech: Hotel Karlov, Vila v Řevnicích, Vila v Nespekách

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten