S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Jízdárna Pražského hradu

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Článek v časopisu Architekt o rekonstrukci Jízdárny Pražského hradu od Ladislava Lábuse.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten