Publikace

Jízdárna Pražského hradu

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Článek v časopisu Architekt o rekonstrukci Jízdárny Pražského hradu od Ladislava Lábuse.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten