S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Trafostanice, maják moderní doby, Edisonova transformační stanice

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

katalog výstavy

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten