Publikace

Grand Prix Obce architektů 2003 - Rekonstrukce paláce Langhans

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Publikovaný projekt

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten