Výstava ateliérových prací

MOST - Nové centrum

Soňa Stromšíková

Ocenění

Anotace

Most se nachází v severozápadních Čechách a je druhé největší město Ústeckého kraje s rozlohou 86,94km2 s 65 tisíci obyvateli. Stávající centrum strukturou a zástavbou neodpovídá hustotě a významovosti daného místa. Návrh nového centra města reaguje na hlavní třídu Budovatelů a přemístění autobusových zastávek naproti městskému úřadu vytváří důstojný vstup. Odtud se rozvíjí pravidelný rastr os, které území člení do jednotlivých bloků. Horizontální osy propojují třídu Budovatelů s parkem Šibeník zelenou trasou. Vertikální tvoří obytné ulice s živým parterem. Území je uzavřeno bytovými stavbami otočenými hlavní fasádou směrem k parku Šibeník.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel