S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Prostor otevřený vzájemné komunikaci

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Rekonstrukce bytu Na Smetance

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten