S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Pražské stavební předpisy s aktualizovaným odůvodněním

JUDr. PhDr. Jiří Plos, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Filip Tittl

Aktualizované odůvodnění k Nařízení č. 11/2014 Sb. hlavního města Prahy, popisující urbanistické a technické principy, z kterých předpis vychází. Kniha zahrnuje oblast obecných zásad uspořádání území, vymezování a standardu veřejných prostranství, uspořádání zástavby, připojení staveb na technickou a dopravní infrastrukturu, technické požadavky na stavby a regulace reklamy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten