Publikace

Urbanistické procesy jsou poznávání příčin a vazeb poznamenávajícich rozvoj převážně polyfunkčních urbánních struktur. Uspořádání semináře se věnuje podstatným aspektům při vyhledávání, formovní a hodnocení developerských příležitostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten