Lidé

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

garant předmětů Nauka o stavbách I, Development I a II

Architekt a urbanista, náměstek primátora hl. m. Prahy, člen Rady hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje, v letech 2015–2016 působil jako ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Se svojí ženou vedou ateliér Headhand architekti. Jako pedagog působí na FA ČVUT v Praze od roku 1990, v letech 2010 – 2015 vykonával funkci proděkana pro rozvoj a v roce 2017 byl jmenován docentem v oboru architektura.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout