S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

Architekt a urbanista, nyní 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, exředitel IPR Praha. Se svojí ženou vedou ateliér Headhand architekti. Pedagog na FA ČVUT v Praze, kde působil dříve jako proděkan.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.