Lidé

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

garant předmětu Nauka o stavbách I

Architekt a urbanista, nyní 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, exředitel IPR Praha. Se svojí ženou vedou ateliér Headhand architekti. Pedagog na FA ČVUT v Praze, kde působil dříve jako proděkan.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout