Publikace

Autorský zákon a výkon profese

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Autorskoprávní souvislosti činnosti architektů a urbanistů při výkonu povolání se zvláštním přihlédnutím k fázím a částem architektonických a urbanistických plánů a projektů

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten