S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Nádraží v nelineárním městě

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek se zabývá důvody, proč by nemělo být zničeno nákladové nádraží v Praze na Žižkově. Zdůrazňuje význam postmoderních teorií města, zejména urbanismus Alda Rossiho, které umožňují adekvátní zhodnocení nádraží a odůvodňují jeho zachování v rámci historicky vzniklého města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten