Publikace

Esej je věnován architektuře současných knihoven a jejich místu v postindustriální civilizaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten