Publikace

Muzeum Maxxi rok poté

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je kritickým zhodnocením muzea Maxxi v Římě od Zahy Hadid rok po jeho otevřením veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten