S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Muzeum Maxxi rok poté

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je kritickým zhodnocením muzea Maxxi v Římě od Zahy Hadid rok po jeho otevřením veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten