Publikace

Teologie v hypermarketu

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Esej se zabývá architekturou nákupních center a jejich symbolickým významem v rámci současné civilizace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten