S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Teologie v hypermarketu

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Esej se zabývá architekturou nákupních center a jejich symbolickým významem v rámci současné civilizace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten