S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Jeřáby v Ronchamp (Renzo Piano a Le Corbusier)

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je věnován hodnocení nového projektu Renza Piana, jenž je budován v těsné blízkosti slavné Le Corbusierovy poutní kaple v Ronchamp.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten