S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Proč Pražané Baselitzovi nerozumějí

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je recenzí pražské výstavy předního německého malíře Georga Baselitze. Článek naznačuje, že mediální ticho obklopující cýstavu je výsledkem neutěšené kulturní situace, v níž osobní zájmy převážily nad teoretickou reflexí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten