Publikace

Výstava "Prinzhornovy sbírky"

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je kritickou recenzí pražské výstavy tzv. Prinzhornovy sbírky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten