S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

A bastard Renaissance? Benedikt Ried, Master IP, and the question of Renaissance in Central Europe

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

The article deals with theoretical problems which are related to the application of the term "Renaissance" in Central Europe.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten