S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ut certatura videatur. Bohuslav Hasištejnský a Itálie

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek se zabýval pobytem Bohuslava Hasištejnského v Itálii. Zejména analyzoval, čím mohl tento pobyt obohatit jeho vizuální zkušenost a jak mohl pomoci šíření renesance v Čechách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten